دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۲۸:۰۴

اهداف و وظايف شورا


تعیین و تصویب اصول، سیاست‎ها، خط مشی‎ها و برنامه‎های کلی حاکم بر امور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و همسو کردن کلیه فعالیت‎های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

تصویب ضوابط و آیین نامه‎های مورد نیاز در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تهیه و تصویب دستورالعمل‎های اجرایی مورد نیاز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


برچسب ها: - اهداف وظايف