دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۴:۵۲:۰۶

رئیس دفتر


 

مهندس هادی عبدکوند

مسئول پیگیری امور گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن: 33117804-081 داخلي 101 

ايميل: nezarat@sjau.ac.ir

 


برچسب ها: - دفتر نظارت